ความโดดเด่นอยู่ที่ มีเส้นทางการเดินทางซึ่งห่างจากบีทีเอสสนามเป้าเพียง 57 เมตร เท่านั้น แน่นอนว่านอกจากคุณจะเดินทางด้วยรถสาธารณะที่สะดวกสบายแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira
229 อาคาร ซิลค์ เพลส พหลโยธิน หลักสี่ ถนน พหลโยธิน อนุสาวรีย์ บางเขน กทม.10220